NOVOSTI TRŽNICA

Dana 04.09.2023.g. djelatnici Zavoda za zdravstvo Istarske županije iz Pule, Služba za zdravstvenu ekologiju – Odjel za kontrolu hrane i predmeta opće uporabe, uzeli su uzorke (briseve) u prostorijama  KOMUNALNOG SERVISA D.O.O., gradske tržnice (ribarnica i prostor D), prema planu koji obuhvaća navedene postupke 2 puta godišnje.

 

                                                                                                                                                   Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Share: