Temeljem odredbe članka 65. Statuta Grada Rovinja („Službeni glasnik Grada Rovinja“, br.5/02 – pročišćen tekst, 5/04), obavještavamo cjenjene korisnike mjesečnih pretplatnih  kartica da će u vremenskom periodu  od 16. lipnja do 30. rujna tekuće godine, korištenje povlaštenih uvjeta parkiranja  po cijeni od 15,00 eura/mjesec, vršiti na slijedeći način :

-          za parkiranje na  ZONI 3 i na plato-u „Mala Valdibora i Boksiti“ u vremenu  od 6,00 do 17,00 sati.

-          za parkiranje na prostoru dvorišta  „nove hladnjače, Istarska 2 - policija, Ampelea, Obala Nona, Stanka Pauletića  i M. Benussi - Autobusna i ZONA 4“ u vremenu  od 0,00 do 24,00 sati.

Share: