OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 01. travnja 2023. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

U periodu od 01.travnja 2023. do 30. lipnja 2023. vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:

Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3,

je u vremenu svakim danom od 06:00 do 23:00 sati 

- ZONA 1 do 30 minuta 0,5 euro/ 3,77 kn MAX trajanje parkiranja 180 minuta

svakih sljedećih 30 minuta 1,00 euro/7,53 kn 

- ZONA 2 i ZONA 3   1,00 euro/ 7,53 kn/sat Neograničeno trajanje parkiranja

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.studenog 2022. do 31.ožujka 2023. i iznosile su :

Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3,

je u vremenu od 06:00 do 20:00 sati, nedjeljom i praznikom parkiralište se ne naplaćuje

- ZONA 1 do 30 minuta 0,5 euro/ 3,77  kn. MAX trajanje parkiranja 180 minuta

Svakih sljedećih 30 minuta 1,00 euro / 7,53 kn 

- ZONA 2 i ZONA 3 0,5 euro/3,77 kn/sat Neograničeno trajanje parkiranja

 

Share: