OBAVIJEST O PRIHVAĆENIM PONUDAMA - PROSTOR C

Obavijest o prihvaćenim ponudama za dodjelu lokacija sa tipskim štandovima na prostoru C gradske tržnice nalazi se u dokumentu niže.

Share: