OBAVIJEST GRADSKA RIBARNICA

Komunalni servis d.o.o. je započeo sa rekonstrukcijom glavnog ulaza u gradsku ribarnicu. Radove izvodi tvrtka Benčić d.o.o. Za vrijeme trajanja radova ulaz u gradsku ribarnicu osiguran je iz ulice Garibaldi.

Share: