ZELENA ČISTKA - ODGOĐENO

Zbog kiše odgađa se akcija čišćenja okoliša "Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš"!

Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Share: