OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 01. rujna 2022. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

U periodu od 01.rujna 2022. do 31.listopada 2022. vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:
Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3  i ZONA 4
je u vremenu svakim danom od 06:00 do 23:00 sati
- ZONA 1 do 30 minuta 4,00 kn / 0,53 euro
svakih sljedećih 30 minuta 8,00 kn / 1,06 euro, MAX trajanje parkiranja 180 minuta
- ZONA 2 i ZONA 3   8,00 kn / 1,06 euro / sat Neograničeno trajanje parkiranja

-ZONA 4  8 kn / 1,06 euro /sat, cjelodnevna parkirališna karta 55 kn / 7,30 euro

 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 15. srpnja 2022. do 31.kolovoza 2022. i iznosile su :
Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3 i ZONA 4
je u vremenu od 06:00 do 23:00 sati

 ZONA 1 do 30 minuta 4,00 kn / 0,53 euro, svakih sljedećih 30 minuta 8,00 kn / 1,06 euro, MAX trajanje parkiranja 180 minuta
- ZONA 2 i ZONA 3, 15,00 kn / 1,99 euro / sat-neograničeno trajanje parkiranja

-ZONA 4, 8 kn / 1,06 euro /sat, cjelodnevna parkirališna karta 55,00 kn / 7,30 euro

Share: