OBAVIJEST - ZATVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 01. rujna 2022. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti ,Concetta i Nova Hladnjača doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

Tako će u periodu od 01. rujna 2022 do 31. listopada 2022. vrijediti slijedeće cijene parkiranja :

CIJENA PARKIRANJA Velika i Mala Valdibora, Nova Hladnjača, Concetta i Boksiti:

 OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 8,00 kn /1,06 euro/sat

CIJENA PARKIRANJA  :

 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 15. srpnja 2022. do 31.kolovoza 2022. i iznosile su :

          CIJENA PARKIRANJA  Velika i Mala Valdibora, Nova Hladnjača,  Concetta i  Boksiti:

OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 15,00 kn /1,99 euro /sat

Share: