OBAVIJEST - LOKACIJA GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM "TURNINA"

Komunalni servis d.o.o. obavještava građane Grada Rovinja - Rovigno  da će lokacija za gospodarenje građevnim otpadom „Turnina“  u razdoblju od 01.08.2022. do 31.08.2022. godine biti zatvorena.

 

Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Share: