KONCESIJA - JAVNI SANITARNI ČVOR - VAL DE LESSO

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. obavještava sve zainteresirane da nudi javni sanitarni čvor na javnoj plaži Val de Lesso u Rovinju u koncesiju. 

Sve uvjete i ostale informacije vezane za obavijest moguće je zatražiti na 098 235 343 u vremenu od 7:00 – 14:00 sati svakodnevno.

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Share: