UREĐENJE PLAŽICE NA GRADSKOJ TRŽNICI

Radnici PJ Tržnica i Parkirališta uklonili su nevremenom naneseno kamenje sa plažice na Gradskoj tržnici. VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Share: