PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE - ROVINJSKO SELO

U tijeku je podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada (otpadnog papira i kartona, te otpadne plastike) , isti su sufinancirani iz EU fondova.
Mole se svi korisnici javne usluge sa područja Rovinjskog sela koji nisu preuzeli svoje spremnike da dođu na lokaciju ispred Doma Kulture, na adresi Trg Matka Laginje 1, Rovinjsko selo.

Podjela spremnika vrši se još sutra 02. listopada 2021. od 08.00-13.00 sati. 

Ukoliko netko nije u mogućnosti preuzeti svoje spremnike na organiziranoj lokaciji u naznačenim terminima, iste spremnike može preuzeti u reciklažnom dvorištu Gripole u radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 08.00-15.00 sati.
Isključivo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem, našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš. Stoga naviku usvojimo i otpad odvojimo!

 

Vaš Komunalni servis d.o.o.

Share: