OBAVIJEST - ZATVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 01. listopada 2021. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti ,Concetta i Nova Hladnjača doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

Tako će u periodu od 01. listopada 2021 do 31. listopada 2021. vrijediti slijedeće cijene parkiranja :

CIJENA PARKIRANJA Velika i Mala Valdibora i Boksiti:

 OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 5,00 kn/sat

CIJENA PARKIRANJA  Nova Hladnjača i Concetta:

 OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 5,00 kn/sat

 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01. rujna 2021. do 30. rujna 2021. i iznosile su :

          CIJENA PARKIRANJA  Velika i Mala Valdibora i Boksiti:

OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 7,00 kn/sat

          CIJENA PARKIRANJA  Nova Hladnjača i Concetta:

OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 7,00 kn/sat

Share: