PRANJE SPREMNIKA ZA OTPAD U GRADSKOJ JEZGRI

U špici ljetne sezone, svjedoci smo velikih vrućina kao i brojnih posjetitelja grada Rovinja-Rovigno, a time i većih količina otpada odloženog u spremnike. Kako bi spriječili širenje neugodnih mirisa, vodeći brigu o higijeni grada te zdravlju svih građana i posjetitelja, djelatnici poslove jedinice Čistoća, gradskog Komunalnog servisa, nastavljaju s pranjem spremnika za otpad u gradskoj jezgri u ranim jutarnjim satima kada je najmanji broj prolaznika te se poslovi pranja mogu nesmetano obavljati. VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Share: