OBAVIJEST

Komunalni servis d.o.o. obavještava građane Grada Rovinja - Rovigno  da će lokacija za gospodarenje građevnim otpadom „Turnina“  u razdoblju od 02.08.2021. do 31.08.2021. godine biti zatvorena.

 

Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Share: