Vlasnička struktura

Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 18.703.400,00 kn a sastoji se od četiri poslovna udjela.


Poslovni udjeli

Poslovne udjele u društvu imaju:

  • GRAD ROVINJ - ROVIGNO, Rovinj, Trg Matteotti 2, jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 8.630.400,00 kuna,

  • OPĆINA BALE - COMUNE DI VALLE,Bale, Trg Tomaso Bembo 1, jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 84.000,00 kuna,

  • OPĆINA KANFANAR, Kanfanar, Trg Marka Zeljka 6, jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 128.000,00 kuna,

  • OPĆINA ŽMINJ, Žminj, Pazinska cesta 2/G, jedan poslovni udjel u nominalnom iznosu od 261.000,00 kuna.


Poslovni udjeli članova Društva ne odgovaraju veličini temeljnih uloga,već su određeni prema veličini temeljnih uloga iz Društvenog ugovora od 15.12.1995. a iznose:

  • GRAD ROVINJ - ROVIGNO 8.630.400,00 kn ili 88,17 %,

  • OPĆINA BALE - COMUNE DI VALLE 84.000,00 kn ili 2,10 %,

  • OPĆINA KANFANAR 128.000,00 kn ili 3,20 %,

  • OPĆINA ŽMINJ 261.000,00 kn ili 6,53 %.