Uprava društva

ČLANOVI UPRAVE

Želimir Laginja, mag.oec.

Predsjednik Uprave, zastupa samostalno i pojedinačno


Ognjen Pulić, mag.ing.aedif.

Član Uprave, zastupa skupno s Predsjednikom Uprave