Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Upute i savjeti

1) Opći podaci:

Poslovna jedinica Parkiralište posluje unutar tvrtke Komunalni Servis d.o.o., i upravlja svim gradskim zatvorenim i otvorenim parkiralištima. Zatvorena parkirališta u Gradu Rovinj-Rovigno su: Velika Valdibora, Mala Valdibora, Boksiti, Concetta, Nova Hladnjača i garaža Grand Hotel Park. Osim na zatvorenim parkiralištima Valdibora posluje se i na otvorenim parkiralištima koja su podijeljena na 5 zona i to: Zona 1, 2, 3, 4 i 5.

Otvorena parkirališta su također podijeljena na stalna i sezonska parkirališta.

Stalna, tj. cijelogodišnja parkirališta pod naplatom su parkirališta u ulicama Matteo Benussi Cio,  Trg na Lokvi, Obala V. Nazora, Funtana, M. Benussi, Istarska (kraj MUP-a i TDV Naridola), Carducci, Aleja R. Boškovića (slijepi ogranak kraj ulaza u dvorište tvornice Mirna), 43. istarske divizije, Velika i Mala Valdibora, Boksiti, Concetta, Hladnjača, garaža Grand Hotela Park, Gripole-Spine'.

Sezonska parkirališta pod naplatom su parkirališta u ulicama Obala Nona, Vijenac braće Lorenzetto, Ul. Braće Brajković, Šetalište za Škarabu (Monvi), Cademia, Košarkaško, Nogometno, Škaraba, Punta, Kuglana.

Platiti parkiranje na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Rovinju moguće je kupnjom parkirališne karte na parkirnom automatu/automatskoj blagajni, na ovlaštenim prodajnim mjestima Komunalnog Servisa d.o.o., na kioscima Tiska, iNovina i Azzurro, agenciji Aries, te putem aplikacije Paydo ili slanjem SMS-a.

2) Upute za kupnje parkirališne karte na otvorenim parkiralištima putem aplikacije Paydo:

S besplatnom mobilnom i web aplikacijom PayDo sada možete parkirati brže i povoljnije. Podsjetimo, aplikacija PayDo ne koristi SMS protokol i u potpunosti je besplatna te nema nikakvih dodatnih naknada. Kao jedina s nacionalnom pokrivenosti jamči dostupnost usluge na gotovo svakom koraku, zavoju i prometnoj površini.

Sam proces parkiranja definitivno je brži jer aplikacija nudi mogućnost pohrane najčešćih parkirališnih lokacija (i vozila) u favorite, čime je plaćanje parkiranja gotovo u svega nekoliko sekundi. Kao jedinstveno rješenje na hrvatskom tržištu korisniku automatski nudi prikaz parkirne zone u kojoj se nalazi, a unutar mape s točnom ulicom. Ovakvim trenutnim pozicioniranjem mogućnost pogrešnog utipkavanja zone, što se najmanje jednom dogodi svakom vozaču, više gotovo da i ne postoji. PayDo podsjeća i na vrijeme isteka parkiranja, a osim privatnih izvrsna je opcija i za poslovne korisnike.

Ako i Vi želite parkirati s Pajdom, prvi korak je preuzimanje PayDo besplatne aplikacije na platformama za iOS i Android (App Store, Google Play) ili na web stranici: www.paydo.hr. Nakon prijave u aplikaciju i registracije željene kartice: bira se grad, unosi registarska oznaka vozila, potvrđuju parkirna zona i razdoblje te odabire način plaćanja. Uz plaćanje Mastercard karticom, još povoljnije parkiranje tako je ostvareno u svega nekoliko klikova, na potpuno siguran i provjeren način te u skladu sa svjetskim standardima.

3) Upute za m-parking (plaćanje parkiranja mobilnim telefonom) - vrijedi za ZONU 1, 2 i 3 otvorenih parkirališta:

1. Napišite SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koji želite platiti parkiranje, bez razmaka i specijalnih znakova (npr. PU1234SB).

2. Pošaljite SMS s registracijskom oznakom vozila na m-parking broj 708524, 708525 ili 708526, zavisno o zoni parkiranja u kojoj se nalazite.

3. Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na Vaš mobilni telefon sa svim podacima o plaćenom parkiranju.

4. Ukoliko niste dobili povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja u roku od dvije minute, plaćanje m-parking uslugom NIJE USPIJELO, i Vaš račun neće biti terećen.

m-parking usluga moguća je kod korisnika slijedećih mobilnih operatera RH: A1 d.d., T-Mobile Hrvatska d.d. i Telemach Hrvatska d.o.o.

NAPOMENA:  s datumom 01.01.2021. godine sukladno Zakonu o fiskalizaciji plaćanje SMS porukom izjednačeno je s prodajom putem samoposlužnih uređaja i stoga podliježe obvezi fiskalizacije prometa.

Račun za SMS plaćanja moguće se preuzeti na PayDo web stranici (www.paydo.hr) na kojoj je i istaknuta obavijest o fiskalizaciji, podatak o dodijeljenom ISU i oznaka poslovnog prostora. Upute za preuzimanje računa za SMS plaćanje nalaze se ovdje .

 

4) Povlaštena mjesečna pretplatna parkirališna karta:

Pravo na kupnju povlaštene mjesečne parkirne karte, ostvaruju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rovinja i Istarske županije, koje su vlasnici vozila i to na način što će se istima dodijeliti “jedinstvena parkirna karta” za parkiranje u ZONI 3, ZONI 4, na plato-u mala „Valdibora“, na plato-u “Boksiti“ i na plato-u „Nova Hladnjača“ i to po cijeni od 100,00 kuna/mjesec u vremenu:

 • od 0,00 do 24,00 sati od 01. listopada do 15. lipnja.
 •  od 6,00 do 17,00 sati od 16. lipnja do 30. rujna.

Iznimno tijekom cijele godine moguće je parkiranje povlaštenom mjesečnom parkirnom kartom na parkiralištima:

 • Na plato-u Nova hladnjača od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3 i zatvoreno parkiralište)
 • Ampelea od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
 • Istarska 2 ( kod MUP-a) od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
 • Nova hladnjača od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
 • Fontera od 16,30 do 06,00 sata (ZONA 2)
 • M. Benussi (iza autobusnog kolodvora) od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
 • Obala Nona od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 3)
 • Monvi (prije park šume Zlatni rt) od 0,00 do 24,00 sata (ZONA 4)
 • Cademia od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Lamanova od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Nogometno od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Košarkaško od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Kuglana od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)
 • Škaraba od 0,00 do 24,00 (ZONA 4)


Jednokratna naknada za RFID karticu ( kaucija ) iznosi 50,00 kuna. 

PDV je uključen u navedene cijene.

Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte podnosi se svakim radnim danom u prostorijama KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. , Trg na Lokvi 3/a.

Korisnicima povlaštene mjesečne parkirne karte ne osiguravamo rezervirano parkirno mjesto.

5) Izvadak iz Općih uvjeta o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Rovinju

Smatra se da je korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatnom sklopio ugovor o parkiranju za cijeli dan u slučaju da:

 • ne plati naknadu za uslugu parkiranja;
 • ako vidljivo ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla, a parkirnu kartu nije kupio ni SMS-om;
 • prekorači vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja;

U takvim slučajevima korisnik usluge parkiranja plaća dnevnu parkirnu kartu.

Nalog za plaćanje dnevne parkirne karte izdaje osoba zadužena za nadzor naplate parkiranja i ostavlja ga pod brišačem vjetrobrana vozila, odnosno na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo. Nalog za plaćanje dnevne parkirne karte dostavljen na način iz ovog stavka smatra se uredno dostavljen, te kasnije oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje.

Dnevna parkirna karta važeća je na svim otvorenim parkiralištima pod naplatom, a važeća je od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne parkirne karte do istog tog vremena u prvom slijedećem danu kada se parkiralište naplaćuje. Korisnik vozila može uzastupno koristiti najviše dvije dnevne parkirne karte za isto parkirališno mjesto. Korisnik javnog parkirališta s naplatom dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ga do isteka vremena za koje vrijedi dnevna parkirna karta na žiro račun upravitelja, na njegovoj blagajni, ovlaštenoj osobi za nadzor parkirališta ili na ovlaštenim prodajnim mjestima.

III. Povlaštena mjesečna i stanarska parkirna karta

Pravo na kupnju povlaštene mjesečne parkirne karte, ostvaruju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rovinja i Istarske Županije, koje su vlasnici vozila i to na način što će se istima dodijeliti „jedinstvena parkirna karta“ za parkiranje u ZONI 3 i 4, te zatvorenim parkiralištima Hladnjača, Boksiti i Mala Valdibora i to po cijeni od 100,00 kuna/mjesec.

Jednokratna naknada za čip karticu (kaucija) iznosi 50,00 kuna. PDV je uključen u navedene cijene.

Zahtjev za izdavanje povlaštene mjesečne parkirne karte podnosi se svakim radnim danom u prostorijama Komunalnog Servisa d.o.o., Trg na Lokvi 3/a.

Za stanare ulica u kojima se naplaćuje parkiranje, mogu se odobriti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu trajanja i cijene. Osobama iz prethodnoga stavka može se izdati povlaštena parkirna karta ako su podmirili sve svoje obveze prema upravitelju parkiranja do dana njezina izdavanja. Povlaštene uvjete parkiranja u pogledu ostvarivanja prava, načina korištenja (lokacije na kojima vrijede ovlaštene karte), trajanja i cijena određuje Gradonačelnik Grada Rovinja na prijedlog upravitelja parkiranja posebnom Odlukom.

Zahtjev za ishodovanje odobrenja za povlaštenu stanarsku i mjesečnu parkirnu kartu za parkiranje na otvorenim parkiralištima u gradu Rovinju možete pronaći na službenim stranicama Komunalnog Servisa d.o.o. na adresi www.komunalniservis.hr

Zahtjev se podnosi svakim radnim danom u prostorijama Komunalnog Servisa d.o.o., Trg na Lokvi 3/a.

Info telefoni: Uprava 052 / 813 230 (int. 131/132)

WEB: www.komunalniservis.hr

6) Cjenik otvorenih parkirališta

OTVORENA PARKIRALŠTA

DNEVNA PARKIRNA KARTA - 80,00 KN

Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu parkirnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima, putem web aplikacije, na blagajni zatvorenog parkirališta Valdibora, odnosno može je preuzeti s nalogom za plaćanje na javnom parkiralištu od osobe koje ovlasti Komunalni servis.  Dnevna parkirna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog tog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se vrši naplata parkiranja.

a) Dnevna parkirna karta vrijedi za sva otvorena parkirališta (ZONA 1,2,3 i 4), grada Rovinja-Rovigno.

b)  ZONA 1

ZONA 1 Zima od 01.11. do 31.03.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 20:00 h, OSIM NEDJELJE i U DANE DRŽAVNIH PRAZNIKA

CIJENA PARKIRANJA: OSOBNI AUTOMOBILI

 • do 30 minuta...…………………………………………1,00 ( jedna) kuna
 • svaki slijedećih 30 minuta……………..…………….3,00 ( tri) kune

MAKSIMALNO VRIJEME TRAJANJA PARKIRANJA DO 180 MINUTA.

ZONA 1 Ljeto od 01.04 do 31.10. 

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 23:00 h

CIJENA PARKIRANJA: OSOBNI AUTOMOBILI

 • do 30 minuta...…………………………………………1,00 ( jedna) kuna
 • svaki slijedećih 30 minuta……………..…………….3,00 ( tri) kune

MAKSIMALNO VRIJEME TRAJANJA PARKIRANJA DO 180 MINUTA.

c) ZONA 2 i 3

ZONA 2 i 3 Zima od 01.11. do 31.03.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 20:00 h, OSIM NEDJELJE i U DANE DRŽAVNIH PRAZNIKA

 • CIJENA PARKIRANJA: 2,00 KN/SAT
 • **Na parkiralištima HEP, Fontera i Istarska 2 dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade .

ZONA 2 i 3 Ljeto od 01.04 do 31.05. i 01.10. – 31.10.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 23:00 h

 • CIJENA PARKIRANJA: 5,00 KN/SAT
 • **Na parkiralištima HEP, Fontera i Istarska 2 dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade .
 • ZONA 2 i 3 Ljeto od 01.06 do 30.06. i 01.09. – 30.09.
 • UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 23:00 h
 • CIJENA PARKIRANJA: 7,00 KN/SAT

    **Na parkiralištima HEP, Fontera i Istarska 2 dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade .

ZONA 2 i 3 Ljeto od 01.07. do 31.08.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 23:00 h

 • CIJENA PARKIRANJA: 10,00 KN/SAT
 • **Na parkiralištima HEP, Fontera i Istarska 2 dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade .

d) ZONA 4

ZONA 4 Ljeto od 01.05. do 15.10.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 23:00 h

 • CIJENA PARKIRANJA: 5,00 KN/SAT
 • CIJENA PARKIRANJA: 30,00/DAN

e) Otvoreno parkiralište za autobuse, kamione i kampere (ZONA 5)

ZONA 5 zima od 16.10 do 31.03.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 06:00 h do 20:00 h, OSIM NEDJELJE i U DANE DRŽAVNIH PRAZNIKA

 • CIJENA PARKIRANJA: 5,00 KN/SAT
 • CIJENA PARKIRANJA: 30,00/DAN

ZONA 5 ljeto od 01.04. do 15.10.

UREDOVNO VRIJEME NAPLATE: od 00:00 h do 24:00 h

 • CIJENA PARKIRANJA: 15,00 KN/SAT
 • CIJENA PARKIRANJA: 70,00/DAN

7) Cjenik zatvorenih parkirališta

PARKIRALIŠTE VELIKA I MALA VALDIBORA, BOKSITI CONCETTA I NOVA HLADNJAČA 01.11. - 31.03.

UREDOVNO VRIJEME : od 00:00 h do 24:00 h

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI 
 • * parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 "Velika Valdibora" i "Boksiti“, Concetta i Nova Hladnjača 2,00 kn/sat 
 • * parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 „Mala Valdibora“ 1,00 kn/sat
 • KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI 
 •  *od 01.12. – 28. (29.) 02. parkiralište Concetta u vremenu od 00:00 h do 24:00 h 12,00 kn/sat
 • KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI 
 •  *od 01.03. – 30.11. parkiralište Concetta u vremenu od 00:00 h do 24:00 h 25,00 kn/sat

**Na parkiralištima Velika i Mala Valdibora i Boksiti dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade .

PARKIRALIŠTE VELIKA I MALA VALDIBORA,, BOKSITI  01.04. - 31.05  i 01.10. – 31.10.

UREDOVNO VRIJEME: od 00:00 h do 24:00 h

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI
 • - parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 5,00 kn/sat 

*Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta.

**Na parkiralištima Velika i Mala Valdibora i Boksiti dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade .

PARKIRALIŠTE VELIKA I MALA VALDIBORA,, BOKSITI  01.06. - 30.06.  i  01.09. – 30.09.

UREDOVNO VRIJEME: od 00:00 h do 24:00 h

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI
 • - parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 7,00 kn/sat 

*Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta.

**Na parkiralištima Velika i Mala Valdibora i Boksiti dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade .

PARKIRALIŠTE VELIKA I MALA VALDIBORA,, BOKSITI  01.07. - 31.08.

UREDOVNO VRIJEME: od 00:00 h do 24:00 h

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI
 • - parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 12,00 kn/sat 

*Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta.

**Na parkiralištima Velika i Mala Valdibora i Boksiti dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade .

PARKIRALIŠTE CONCETTA I NOVA HLADNJAČA 01.04. - 31.05  i 01.09. – 15.10.

UREDOVNO VRIJEME: od 00:00 h do 24:00 h

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI
 • - parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 5,00 kn/sat 
 • KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI 
 • - parkiralište Concetta u vremenu od od 00:00 h do 24:00 h 25,00 kn/sat

*Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta.

PARKIRALIŠTE CONCETTA I NOVA HLADNJAČA 01.06. - 30.06.  i 01.09. – 30.09.

UREDOVNO VRIJEME: od 00:00 h do 24:00 h

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI
 • - parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 7,00 kn/sat 
 • KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI 
 • - parkiralište Concetta u vremenu od od 00:00 h do 24:00 h 25,00 kn/sat

*Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta.

PARKIRALIŠTE CONCETTA I NOVA HLADNJAČA 01.07. - 31.08.

UREDOVNO VRIJEME: od 00:00 h do 24:00 h

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI
 • - parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 10,00 kn/sat 
 • KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI 
 • - parkiralište Concetta u vremenu od od 00:00 h do 24:00 h 25,00 kn/sat

*Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta.

PARKIRALIŠTE GARAŽA GRAND HOTELA PARK 01.11. - 31.03.

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI

* parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 Garaža Grand Hotela Park 10,00 kn/sat

**Na parkiralištu Garaža Grand hotela Park dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade .

PARKIRALIŠTE GARAŽA GRAND HOTELA PARK 01.04-31.10.

CIJENA PARKIRANJA:

 • OSOBNI AUTOMOBILI
 • * parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 Garaža Grand Hotela Park 20,00 kn/sat

* Naplaćuje se svaki započeti sat uz vremensku toleranciju od 5 minuta. 

 **Na parkiralištu Garaža Grand hotela Park dozvoljeno je parkiranje u trajanju do 30 minuta  bez naknade .

U cijene je uključen PDV. 

Davatelj usluge je dužan izdati račun, a korisnik usluge uzeti račun. 

Neizdavanje i neuzimanje računa je kažnjivo. 

Za vozilo i predmete u vozilu ne odgovaramo.