OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 01. studenog 2023. godine na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. 

U periodu od 01. studenog 2023. godine do 31. ožujka 2024. godine vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:

          Parkiranje na parkiralištima ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3,            

je u vremenu od 06:00 do 20:00 sati (nedjeljom i praznikom ne naplaćuje se parkiranje).

         - ZONA 1 do 30 minuta 0,50 €/ 3,77 kn

          svakih sljedećih 30 minuta 1,00 €/ , 7,53 kn MAX trajanje parkiranja 180 minuta

          - ZONA 2 i ZONA 3   0,50 € / 3,77 kn / sat Neograničeno trajanje parkiranja

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01. rujna 2023. godine do 31.listopada 2023. godjne i iznosile su :

Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3 

je u vremenu od 06:00 do 23:00 sati

 ZONA 1 do 30 minuta 0,50 € / 3,77 kn, svakih sljedećih 30 minuta 1,00 €/ , 7,53 kn, MAX trajanje parkiranja 180 minuta

- ZONA 2 i ZONA 3, 1,00 € / , 7,53 kn / sat-neograničeno trajanje parkiranja

Share: