OBAVIJEST - ZATVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 01. studenog 2023. godine na zatvorenim parkiralištima Velika i Mala Valdibora, Boksiti ,F.P.Pellizzera, Concetta i Nova Hladnjača doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. 

Tako će u periodu od 01.studenog 2023. godine do 31.ožujka 2024. godine vrijediti slijedeće cijene parkiranja : 

CIJENA PARKIRANJA Velika i Mala Valdibora, Nova Hladnjača,F.P.Pellizzera, Concetta i Boksiti:

 OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 0,50 € /3,77 kn /sat

CIJENA PARKIRANJA  :

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01. rujna 2023. do 31. listopada 2023. godine i iznosile su :

CIJENA PARKIRANJA  Velika i Mala Valdibora, Nova Hladnjača, F.P.Pellizzera, Concetta i Boksiti:  

OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 1,00 €/7, 53 kn /sat

           

Share: