OBAVIJEST - ZATVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 01.travnja.2023. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti ,Concetta i Nova Hladnjača doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. 

Tako će u periodu od 01.travnja.2023. do 30 lipnja 2023. vrijediti slijedeće cijene parkiranja : 

CIJENA PARKIRANJA : OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 1,00 euro / 7,53 kn/sat

CIJENA PARKIRANJA : KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

-  Parkiralište Concetta  u vremenu od 00 - 24     4,00 euro/ 30,14 kn/sat 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.studenog 2022 do 31.ožujka 2023. i iznosile su :

 CIJENA PARKIRANJA : OSOBNI AUTOMOBILI

VELIKA VALDIBORA, MALA VALDIBORA, BOKSITI, NOVA HLADNJAČA I CONCETTA u vremenu od 00:00 do 24:00, 0,5 euro /3, 77 kn/sat

CIJENA PARKIRANJA : KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

-  Parkiralište Concetta  u vremenu od 00 - 24     4,00 euro/ 30,14 kn/sat 

 

Share: