STANARI – ULAZ U PJEŠAČKU ZONU

Obavještavaju se svi stanari koji posjeduju važeću karticu za ulaz u pješačku zonu, da od 16. lipnja do 30. rujna tekuće godine prema članku 2. („Službeni glasnik Grada Rovinja“  br.7/02, 5/04), imaju pravo ulaska 4 puta tjedno u vremenu od 0,00 do 18,30 sati, na vrijeme do 60 minuta.

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Share: