ZATVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 01. lipnja 2022. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti ,Concetta i Nova Hladnjača doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. Tako će u periodu od 01.lipnja 2022 do 30.lipnja.2022. vrijediti slijedeće cijene parkiranja : CIJENA PARKIRANJA Velika i Mala Valdibora, Boksiti, Nova Hladnjača i Concetta: OSOBNI AUTOMOBILI - Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 7,00 kn/sat Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.svibnja 2022. do 31.svibnja 2022. i iznosile su : CIJENA PARKIRANJA Velika i Mala Valdibora, Boksiti, Nova Hladnjača i Concetta: OSOBNI AUTOMOBILI - Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 5,00 kn/sat

Share: