OBAVIJEST - ZATVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u Gradu Rovinju da će dana 01. studenog 2021.. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti, nova Hladnjača, Concetta i garaža Grand Park Hotel, doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

Tako će u periodu od 01. studenog 2021. do 31. ožujka 2022. vrijediti slijedeće cijene parkiranja :

CIJENA PARKIRANJA: OSOBNI AUTOMOBILI

·         Parkiralište Velika Valdibora, Boksiti, Nova Hladnjača i Concetta                                    2,00 kn/sat

·         Parkiralište Mala Valdibora                                                                                     1,00 kn/sat

·         Garaža Grand Park Hotel                                                                                       10,00 kn/sat

CIJENA PARKIRANJA: KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

·         Parkiralište Concetta u vremenu od 00 – 24                                                           25,00 kn/sat

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.10.2021. do 31.10.2021. i iznosile su:

CIJENA PARKIRANJA: OSOBNI AUTOMOBILI

·         Parkiralište Velika Valdibora, Mala Valdibora, Boksiti, Nova Hladnjača i Concetta:

-          Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00                                                                      5,00 kn/sat

Za vremenski period od 01.04.2021. do 31.10.2021.

·         Garaža Grand Park Hotel u vremenu od 00 – 24                                                    20,00 kn/sat

CIJENA PARKIRANJA: KAMPERI, AUTOBUSI I KAMIONI

·         Parkiralište Concetta u vremenu od 00 – 24                                                           25,00 kn/s

Share: