Uprava i nadzor

Javna nabava

29.06.2017

PRAVILNIK O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA, ROBA I/ILI USLUGA
PRAVILNIK O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA, ROBA I/ILI USLUGA
Više >>

19.05.2017

Nabava čistilice
Naručitelj :  KOMUNALNI SERVISd.o.o.  Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a
Više >>

13.04.2017

Nabava usluga drobljenja
Naručitelj :  KOMUNALNI SERVISd.o.o.  Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a
Više >>

06.02.2017

Plan nabave 1. 2017
Plan nabave 1. izmjena
Više >>