Dobrodošli na Internet stranice Komunalnog servisa d.o.o., Rovinj

Parkovi i zelenilo

05.02.2016

Čišćenje površine pored parkirališta gradskog groblja
U tijeku je čišćenje zelene površine pored parkirališta gradskog groblja.
Više >>
Parkovi i zelenilo

01.02.2016

Započeli radovi na izgradnji rotora
Danas su započeli radovi na izgradnji rotora na križanju Istarske i Omladinske ulice.
Više >>
Parkovi i zelenilo

01.02.2016

Sadnja palme Sottolatina
Zasađena je nova palma (Chamaerops excelsa) na zelenoj površini Sottolatina.
Više >>
Čistoća

25.01.2016

Radovi na Lokva Vidotto-pretovarna stanica
Grad Rovinj i Komunalni servis d.o.o. su uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost započeli građenje pretovarne stanice, prometnih površina i rekonstrukcije ulazno – izlazne zone komunalno servisne zone LOKVA VIDOTTO u Rovinju prema građ
Više >>
Parkovi i zelenilo

20.01.2016

Čišćenje šumice Coccaletto
U tijeku je čišćenje šumice Coccaletto, radovi će biti dovršeni do kraja ovog tjedna.
Više >>
Parkovi i zelenilo

14.01.2016

Vađenje panja stare tise
Prije nekoliko godina uklonili smo suho stablo stare tise u Istarskoj ulici, sa radovima vađenja korijena i panja čekalo se da ne bi došlo do jačeg oštećenja nogostupa.
Više >>

ANKETA KOMUNALNOG SERVISA
ocijenite naše usluge!

Za popunjavanje UPITNIKA:
upitnik

Za pregledavanje REZULTATA:
rezultatiZadovoljstvo građana Rovinja komunalnim uslugama 2015


Green4grey

Turistički cvijet