Dobrodošli na Internet stranice Komunalnog servisa d.o.o., Rovinj

Parkovi i zelenilo

25.11.2015

Nastavak sadnje Punta Corrente
U tijeku je finaliziranje projekta Green for Grey. Na Punta Corrente sade se sadnice primorskog i alepskog bora, vilmorinske jele, čempresa, pinije i duglazije.
Više >>
Čistoća

20.11.2015

Basilica - stara deponija informacija
BASILICA 2015 - DO KUDA SMO STIGLI
Više >>
Čistoća

10.11.2015

Mobilno reciklažno dvorište
Komunalni servis d.o.o. nabavio novo mobilno reciklažno dvorište koje će biti uskoro u funkciji u sklopu reciklažnog dvorišta GRIPOLI. nabavna vrijednost je 118.000,00 Kn. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira ovu nabavku sa 40 % sredstava.
Više >>
Čistoća

27.10.2015

Uređenje stare deponije Basilica
Uređuju se pokosi na zatvorenoj deponiji komunalnog otpada Basilica. radovi su u tijeku. Vrijednost radova 200.000,00 Kn.
Više >>
Pogrebne usluge

27.10.2015

Novosti Svi Sveti
Poštovani posjetitelji
Više >>
Čistoća

27.10.2015

Čipiranje kanti-naselja Monfiorenzo, Gripoli, Cocaletto, Borik i Bolničko naselje
Predmet: praćenje pružanja usluga sakupljanja i odvoza otpada
Više >>
Parkirališta

26.10.2015

NOVOSTI
NOVOSTI PARKIRALIŠTE-PROŠIRENJE SUSTAVA-VIDEOOČITAVANJE REGISTRACIJSKIH OZNAKA
Više >>

ANKETA KOMUNALNOG SERVISA
ocijenite naše usluge!

Za popunjavanje UPITNIKA:
upitnik

Za pregledavanje REZULTATA:
rezultatiZadovoljstvo građana Rovinja komunalnim uslugama


Green4grey

Turistički cvijet